Webbstrategi

Oavsett om det gäller en helt ny webbplats eller en befintlig som skall byggas gäller det att ha en klar strategi från början. En strategi som omfattar de moment som man skall tänka på vid en webbsatsning.

Målet med en webbsatsning

En väsentlig del i en webbstrategi är att klart och tydligt från början sätta upp de mål som önskas uppnås.