Webbstrateg

Webbstrateg Urban Grotherus

Jag har under en lång tid arbetat som webbstrateg med goda resultat att synliggöra företags hemsidor på nätet.
Huvudsaklig inriktning och strategi är företag som verkar mot den svenska marknaden via företagshemsidor eller e-handel.
En strategi som kan, och har, överförts med framgång mot andra språkområden.

Som webbstrateg arbetar jag med rådgivning för hela, eller delar, av en webbnärvaro enligt nedan:

  • Hjälp med val av plattform för hemsidan vid nyanskaffning/ombyggnad